1. 1.
    (img:#1597844)

    iki saattir gülüyorum ya çok komik oldu.
    4 ... entry de mi girmiyagh