1. 1.
  sol farame de görülen başlıklardan toparlanan yazar ilişkileri matriksidir.

  A. Medeni durum.... (evli, bekar)
  B. Cinsiyet............ (erkek, kadın)
  C. Yaş.......................(erkek büyük, kadın büyük)

  Not: Cinsiyet alt kümeleri olan (gay(aktif-pasif), transseksüel, lezbiyen, biseksüel, aseksüel, sapyoseksüel vb matriks dışı bırakılmıştır.
  ... monk of monkmountain