1. 1.
  Sözlük yazarlarının atalarının kurduğu devletlerdir.

  1. Musul Atabeyleri (1127-1262)
  2. Şumla ve Devleti (1155-1195)
  3. Karaman-Oğulları Devleti (1250-1487)
  a) Alaiye Beyliği (1293-1471)
  b) Trablusgarp Karamanlı Hanedanı (1711-1835)
  4. Germiyan-Oğulları (1260-1429)
  5. Denizli Bölgesi
  6. Kuzey Suriye, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  7. Sevindik Han ve Avşar Beyliği (1482 ?-1534)
  8. iran Afşarları 
  a. Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Devleti’nde Afşarlar
  b. Safevi Devleti’nde Afşarlar
  Şah ismail Devri (1501-24) 
  Tahmasb Devri (1524-76) 
  ismail II. (1576-77) ve Muhammet Devri (1577-87) 
  Abbas Devri (1587-1628
  a. Gündüzlü 
  b. Araşlu 
  c. Usalu 
  ç. Eberlü 
  d. Alplu 
  e. imanlu 
  f. Çoban-Oğlu ve Kör-Oğlu 
  Urmiye Afşarları 
  Hamse Afşarları 
  Kirman Afşarları 
  Horasan Afşarları 
  9. Nadir Şah ve iran’da Afşar imparatorluğu (1736-1804)
  10. Karabağ Hanlığı (1748-1828)
  -1 ... lisa wolfe