1. .
    sözlüğün karın doyurmayacağını göremeyen yazar.
    ... tool