1. 1.
    Ekseriyetle evet.
    4 ... asuregibisurat