1. 1.
  not: lütfen emir telakki etmeyin. niyetim asla direktifler yöneltmek değil. haddini bilen fakir bir zatın, içten temennilerinden, samimi istirhamlarından ibarettittir ilişikteki beyanlarım.

  hemen her sözlük yazarının üzerine belki de vazife olan, yapması lazım gelen şeydir.

  "peki nihat nasıl boyayacağız sözlük'ü?" (not 2: bir soru)

  basit efendim, basit. hele hele sizler gibi pırıl pırıl, donanımlı, iyi kalpli insanlar için temiz havayı teneffüs etmek, salatalığa tuz atmak, ayakta bevletmek kadar basittir.

  dostluklar üzerinden boyayalım sözlüğümüzü. tartışırken bile kalp kırmamağa ihtimam gösterelim. bir sorun olduğunda konuşarak çözmeğe o da olmuyorsa yalaşarak çekişmeyi son vermeğe çabalayalım.

  kan kırmızısı mı olsun sözlük? simsiyah matem rengi mü yakışır sizlerin mecrasına? (not 3: siyahı severim) bunu mu istiyorsunuz yahu sahiden? hiç sanmam.

  yoo, dostlarım hayır! bize pembe yakışır, mavi yakışır, beyaz yaraşır.

  var mısınız? bu nazenin ve nadide platformu sevgiye, dostluğa, samimiyete, aşka boyamağa var mısınız?
  2 ... hassas nihat