1. 1.
  [ciddili açıklama] bu, sikko bir sözlük yergisi değildir. sözlüğün ahvalini dert etmediği gibi, mevcuda yönelik herhangi bir intizar içermez. [açıklama sona erdi]

  insan, doğası gereği bulunduğu ortama ve mevcut şartlara olabilecek en hızlı ve en risksiz şekilde adapte olma eğilimindedir. hayatta kalma, çıkarlarını gözetme güdüsü vs. evrimsel mevzular.

  bu nedenle kendi özelliklerini, bulunduğu topluluğun/şartların ortalama özelliklerine uygun hale getirecek şekilde yontar. ve bunlar bir süre sonra onun baskın özellikleri haline gelir.

  hatta bazı mesleklerde bu eğilimin yan etkileri gözle görülür şekilde ortaya çıkar. örneğin, uzun süre çocuklarla ilgilenmek zorunda olan ilkokul/okul öncesi öğretmenlerinin yetişkinlerle diyaloglarında anlattığı şeyi aşırı basite indirgediği, çocukla muhatap oluyormuş gibi davrandığı, normal bir yetişkine göre daha kırılgan olduğu görülür. bu konuda yeterli eğitimi/formasyonu yoksa orta ve uzun vadede bu kişilerin zekası körelmeye, dirayeti azalmaya başlar.

  düşünmeyi ve akletmeyi kötüleyen, teslimiyeti öne çıkaran tarikat tipi yapılanmalara mensup olanlarda da benzer semptomlar mevcuttur. topluluktaki sorgusuz kabullenme, otoritenin fikir ve söylemlerini kat'i gerçek kabul etme eğilimi bir süre sonra herkese sirayet eder ve bu bir özellik olarak ağırlık kazanmaya başlar. bu kişiler normalde ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, tabi oldukları hiyerarşiyle etkileşimde bulundukları topluluğun özelliklerini yansıtırlar ve neticede aptallaşmaya başlarlar.

  uzun süre ormanda yaşayan birisinin duyularının keskinleşmesi, normale göre daha saldırgan ve müteyakkız hale gelmesi de aynı adaptasyon sürecinin neticesidir.

  yani bu durum, mevcut bütün şartlar için geçerli olduğundan sosyal bütün etkileşimlerde de kendini gösterir. sözlük de bundan azade değildir.

  dolayısıyla vakit geçirirken sadece yazılanları okumak bile, eğer kendinizi korumazsanız, orta ve uzun vadede zeka körelmesine yol açacaktır. bu, sözlükte geçirdiğiniz süreyle doğrudan ilgili değil. sadece veya diğer kaynaklarınıza nispeten daha fazla sözlük atmosferini solumanızla ilgili.

  buradaki ortalama iq seviyesinin en iyimser tahminle bile 90 civarında olduğu düşünülürse durumun oldukça tehlikeli olduğu ortada.

  geri zekalı seviyesinde trollük denemeleri, sikko yorumlar, birikimsiz boş beleş tiplerin sürekli bir şeyler zırvalaması sizi etkilemiyor gibi gelebilir ama bunları periyodik olarak okuma alışkanlığınız varsa emin olun bu sizi kesinlikle etkiliyordur.

  sırf bu nedenle burada kimseyi periyodik olarak okumuyorum, dahası, sol frame'de el alışkanlığı ile herhangi bir başlığa tıklayıp 1-2 entry okumak dışında sözlükte asla istikrarlı bir şekilde okuyarak vakit geçirmiyorum.

  bu çabaya rağmen bir şey yazarken (bu entry de buna örnektir) muhataplarımın zeka seviyesinden dolayı olabildiğine basit yazma eğilimine engel olamıyorum. zira tartışırken yahut herhangi bir şeye karşı argüman geliştirirken basit neden sonuç ilişkilerini anlamaktan aciz olduğu halde kendinden aşırı derecede emin yüzlerce örnek görmüş olmak, ister istemez yazım tarzını etkiliyor.

  hulâsa; her biriniz geri zekalı değilsinizdir muhtemelen. ancak bu atmosferi soludukça zekanızın köreldiğinin farkında olun. ki, okuma ve yazma alışkanlığınızı tatmin ettiğiniz tek yer burasıysa bu farkındalık bile uzun vadede kendinizi korumaya yetmeyebilir.

  zaman zaman bir yetersizlik hissiyle karşı karşıya kalıyor ve ben neden geri zekalı gibi sonuç üretiyorum, neden meseleleri derinlemesine kavrayamıyor yahut yazarken anlatmak istediğimi yeterince sarih anlatamıyorum diye düşünüyorsanız, sadece veya çoğunlukla buradan besleniyor ve buraya yönelik çıktı üretiyor olmanız bunda etken olabilir.

  ve biraz değişiklik yapmak fark yaratabilir.

  ama "ben sözlükte gayet süper yazıyorum, yazdıklarım çok kaliteli, hem burada çok iyi yazanlar var, ben bir tek onları okuyorum" diye düşünüyorsanız tez zamanda şifalar dilerim; geri zekalılığa doğru koşar adımlarla ilerliyorsunuz demektir.

  bahsedilen semptomları hali hazırda yaşadığınıza veya yakın zamanda yaşamaya başlayacağınıza zerre şüpheniz olmasın.
  3 -1 ... jetaim