1. 1.
    Uludag sözlügün en zekadan yoksun yazaridir.

    - Yüzlerce secenek arasindan hala birini secemedim.
    -1 ... bilgisavar