1. 1.
    o kadar öylesi olmaktır ki böylesi görülmemektir.

    (bkz: john misty)
    1 -1 ... john misty