1. 1.
    ahanda etki tepki yasası işlemiş ve hemen tepkisel başlık açılmıştır.

    ne diyelim; atem tutem men seni şekere katem men seni akşam baban gelende oy önüne atem men seni...
    1 -1 ... mavraci