1. 1.
    bir taşta iki kuş vurmaktır.

    hem zall tongaya düşürülür, hem milyonluk vurgun yapılır. sonra ver elini ukrayna, ver elini rusya, ver elini Finlandiya.
    -1 ... cerevesta