1. 1.
    Komik tiplerdir. Acilen belirlenip silik atılması şart. Evet.
    1 -1 ... oytunkaran
  2. 2.
    sözlüğün gelişmesini kıskanan dış mihrakların maşası durumundaki zavallılardır. milli iradenin karşısında duramayacaksınız!
    2 -1 ... sodomlu