1. 1.
    Hadsziliğin vücut bulmuş halidir. Sözlüğü bitiren bu hale getiren sensin bir de utanmadan protesto diyorsun. On birinci nesil gitsin dertler bitsin. Evet.
    -2 ... oytunkaran