1. 1.
    sözlüklerde uzun uzadıya giri girip kadın düşürmeye çalışırlar. bunların kim olduklarını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. kadın-erkek başlıklarında kadınlardan yana tavır alan erkek vajinalardır. kadın gibi düşünür, kadın gibi yazarlar.
    -1 ... on birinci rezil yazar