1. 1.
    bir mühendislik öğrencisi olarak tespettiğim hede.
    1 -1 ... dendrobatidae