1. 1.
    uLUDAĞ SÖZLÜKTE ÇAYLAK OLMA NEDENiDiR, BAŞBAKANIN niye kaçıyorsun ulan istifa et diyordun, SÖZÜNÜ NiYE KAÇIYORSUN ULAN iSRAiL DÖLÜ DiYE HABER YAPAN BiR HABERCiLiK ANLAYIŞINI KANITLARLA iFŞA ETMEK...KABiNDE ADALETLi MODLARCA ÇAYLAK OLMAK DEMEKTiR.
    ... isminiunutanadam