1. 1.
    kemalist kişilik bozukluğuna sahip laik kimsedir.
    1 -1 ... majealost