söz konusu cümlenin ingilizce yabancı diline yönelik düşünülebilecek bir örneği başlığı 50 karakterden uzun. (29 karakter daha uzun)