1. 0.
    (bkz: spesifik)

    ilk entryde mamafih ve mütevellit kelimeleri gereksiz kullanılmış. -dan eki ikisinin de anlamını barındırıyor.
    ... afrasiyap