1. 1.
    Kiril alfabesi ile ise u dönüşü olmaz.

    Yunanistan da ayni bulgar da...
    3 ... erectof