1. 1.
    okuduğuma göre biraz hermenötiği de kapsayan bir dal." akıl üstü gerçekler bu yolla kavranır tanrı ve dinin varlığı gibi " hermenötik ise; dünyadan anlamlandırılmayı bekleyen öğelerin birden fazla anlam taşıdığını savunur. özellikle kutsal kitapların okunması da kullanılan bu metod, metnin bir batıl bir de gerçek anlam taşıdığını ifade eder.

    entüisyonizm ise; bergsona göre sezgisel öğrenmedir, öğrenme psikolojisinin atası olan gestalt psikolojisi de bunu kanıtlar nitelikte çünkü; öğrenme iç görü yoluyla olur der.
    2 -2 ... camelsureya