bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Biyolojik etkenler
  - Kalıtım
  - Beden yapısı
  - Beslenme yetersizlikleri ve bozuklukları
  - Enfeksiyonlar
  - Fiziksel travmalar

  Psikolojik etkenler
  - Çocukluk çağına ilişkin aşırı engellenmeler ve stres etkenleri
  -- Çocuğun aşırı korunması, aşırı doyurulması,
  -- Bağımlılığının sürdürülmesi,
  -- Çocuğa özerklik ve kişilik tanınmaması,
  -- Yetersiz annelik, babalık,
  -- Çocuklara karşı ihmal ve reddedilme,
  -- Aile düzensizliği, parçalanması, yıkılması,
  -- Aşırı ahlak değerleri ve baskıları,
  -- Bozuk ve tutarsız disiplin,
  -- Şiddete maruz kalma,
  -- Özdeşim örneklerinin (örnek alacağı rol model) yokluğu, olumsuzluğu ya da yetersizliği,
  -- Çocuklar arasında tercih yapılması,
  -- Çocuğa erişilemeyecek amaçlar yüklenmesi,
  -- Eğitim olanaklarının yetersizliği, düzensizliği ve uygunsuzluğu.

  -Yetişkin yaşamda karşılaşılan engellenmeler ve çatışmalar
  -- Gerçek ya da imgesel (hayali) başarısızlıklar ve yitimler,
  -- Çocukluktan kalma çatışma ve saplantılar,
  -- Aile ve evlilik yaşamıyla ilgili çatışma ve saplantılar,
  -- Olumsuz yaşam koşulları.

  Toplumsal etkenler
  - içinde yaşadığı grubun eğitim ve yetiştirme geleneklerinin bozuk oluşu,
  - Bir gruba ait olamama, bağlanamama,
  - Bir gruba aşırı bağlanıp kendini yitirme,
  - Toplumsal stresler (savaş, işsizlik, ekonomik çöküntü, göç gibi)
  - Toplumda yaşanan kültürel kimlik değişimleri,
  - Toplumsal değerler.
  7 ... salazar slytherin