bugün

ikisinin de bir açıklamayla piyasaya etki edebilecek güçte kişiler olduklarına şahit olduk. Bu vesileyle, Elon gavuru mu yoksa rte mi gibi bir versus ortaya çıkması kaçınılmazdı.