1. 1.
    Zeybek, Batı ve iç Anadolu yöresinde görülen halk oyunu olduğu için normaldir. eğer ortadoğu ve mezapotamya yöresine ait olsaydı mutlaka olurdu.

    türk gelenek göreneklerine bağlı olan ulu reisimiz kemal atatürk, zeybek oynayıp ata biner, türkü söyler, güreş tutardı.

    rte nin zeybek oynarken fotoğrafının olmaması
    2 ... kafam bir milyon