rte nin rotschild ailesi ile ilişkileri başlığına bugün entry girilmemiş.