1. 1.
    Dindar olmakla adam olunamayacağının en somut kanıtıdır.
    -1 ... has kemalist