1. 1.
    bir çocuk diyor; rte, adamdır,adamın hasıdır ama yaptığı hareketler yanlış.

    edit: ben değil.
    -1 ... ikinci nesil yazar