1. 1.
    Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım...

    Cümleleri en başa koyulabilir.
    4 ... yahigewrovski