1. 1.
    '' Ancak yalnızlık deneyimi sürekli olarak yenilenirse hayatımız sağlıklı kalır; bu, bir ölçüde, hepimizin başına gelir: Özellikle de bazı kişilerde herkesin adına gerçekleşir. Toplumsal ilişkilerin ağına sıkı sıkıya girmiş olan insan, yalnızlıkta kendi şahsının bilincine varır. ''

    çok sevdiğim bir başka imgesi;

    Yalnızlığa, "kendi kendimle ben"in alanına yönelmek bir görevdir; bunu yapmak çoğu zaman oldukça ağır gelir, çünkü insan, bu noktada kendi içselliğindeki gerilim ve güçle, bilincini kovalayan ihtiyaçlarla temasa geçmektedir.
    ... notaiscisi