1. 1.
    romanı boş okuyacak kadar boş bir kafanızın olduğuna delalet eden durumdur. tıp doktoruysan genç bir köy hekimi ile başla mesela okumaya
    ... sevgilim hayat