1. 0.
  posedion : denizlerin tanrısı
  zeus : şimşeklerin tanrısı
  afrodit : güzellik tanrıçası
  hades : yer altı tanrısı
  hera : evlilik tanrıçası
  eros : aşk tanrısı
  BiTTiĞĞĞĞ.
  ... bilgisiz zeki