1. 1.
    Sonu Tır ya da tur ama doğru bir sözdür.
    ... templier