1. 1.
    Osmanlı donanmasında, kapudane ve patrona'nın ardından gelen üçüncü gemidir.
    3 ... petit homme