1. 1.
    Padişahların atla bir yere gidişleri sırasında özengiyi tutmak suretiyle, ata binip inmelerine yardım eden kişi.
    2 ... sulh