1. 1.
  28 Ağustos 1516'da Halep'e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri teslim aldı. Hama (19 Eylül 1516), Humus (21 Eylül 1516) ve Şam (27 Eylül 1516) aynı şekilde teslim olurken, Lübnan emirleri de Osmanlı hakimiyetini kabul ettiler. Yoluna devam eden Yavuz 30 Aralık 1516'da Kudüs'e, 2 Ocak 1517'de Gazze'ye girdi. Mercidabık Savaşı'ndan sonra Mısır'ın başına Tumanbay geçti. Tumanbay Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi, barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini öldürmüş ve Venediklilerden top ve silah alarak Ridaniye'de kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte, ilkçağdan beri hiçbir komutanın cebren geçemediği Sina çölünü 13 günde geçerek, Ridaniye'de Mısır Ordusu ile karşılaştı. Mısır Ordusu'na, El-Mukaddam Dağı'nın etrafını dolaşarak güneyden saldıran Yavuz Sultan Selim, bu manevra sayesinde Mısır Ordusunun yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi. 22 Ocak 1517'de Ridaniye Zaferi kazanıldı. Bu zaferle birlikte Memlük Devleti tarihe karıştı.
  4 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: osmanlı devleti)
  1 -1 ... gerko
 3. 3.
  savaş kazanmanın ilk adımının, iyi bir taktik olduğunu ortaya koyan, örneklerden biridir.
  1 ... pilotmont
 4. 4.
  osmanlı devleti'nin tarihindeki en önemli savaşlardan biridir. bu savaştan sonra memluk devleti yıkılmış, halifelik osmanlılara geçmiştir.
  3 ... leoking
 5. 5.
  ridaniye savaşı, 1517 yılının ocak ayında osmanlı devleti ile memlüklüler arasında geçen bir savaşın adıdır. bu savaşı yavuz sultan selimin komutasındaki türk ordusu kazanmıştır. bunun sonucunda memlük devleti tarihe karışmış ve osmanlı devleti` mısır'a hakim olmuş ve halifelik osmanlılara geçmiştir.
  2 ... deeplydisturbed
 6. 6.
  ayrıca sina çölü'nü iskender'den sonra geçen ikinci kumandan olarak yavuz'un ününe ün katmıştır. tabi ordu geçerken çölde yağmur yağması da ayrı bir ballılıktır. neticede osmanlı zengin mısır topraklarına konmuş ve parayı kırmıştır efendim.
  1 ... rommel
 7. 7.
  bu savaşta tumanbay, yavuzun tek bir yönden geleceğini farzederek topları o yöne doğru sabitlemiştir ve hareket ettirilemez hale getirmiştir. bunu haber halan yavuz, tumanbayın arkasından dolaşarak topların etkisini sıfırlamıştır ve aşırı derecede yorgun olan ordusuna rağmen büyük bir zafer kazanmıştır.
  1 ... delismen
 8. 8.
  Osmanlı Devletine ve dünya tarihine pek çok maddî ve manevî faydalar sağlayan savaş. Mısır, Arabistan Yarımadası, Osmanlı hakimiyetine geçti. Kızıldeniz;e ve Hind Okyanusuna inilip, Kuzey Afrika hakimiyet yolu açılarak, Osmanlı hududu, Atlas Okyanusuna dayandırıldı. Hicaz ve Orta Doğudaki mukaddes makamlar, Osmanlı hizmetine açıldı. Buralar nadide eserlerle süslendi. Yeni eserler ve ilaveler yapılarak, istifadeye sunuldu. Halifelik, Sultan Selim Hana geçerek, Osmanlı padişahları, saltanata ilaveten hilafet makamına da sahip olup, islâm âleminin de lideri oldu. Ridaniye Muharebesi ve Mısır;ın fethinde, askerî sahada ilk defa Osmanlılar, 1517 yılında, yivli top kullandılar. Avrupa;da, 1868;de, ilk defa Almanların kullandığı yivli topların, Osmanlılarda on altıncı yüzyıl başlarında mevcut olması, imal edilerek muharebelerde kullanılmaları, teknikteki üstünlüklerini göstermesi bakımından önemlidir. Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır Seferi, harekât kabiliyeti, sevk ve idare, muharebede tatbik edilen taktik ve strateji bakımından, harp tarihinin eşsiz numuneleri arasına girer.
  1 ... serander
 9. 9.
  reydaniye olarak da geçer.
  ... ruznamce
 10. 10.
  memlüklülerin yeni sultanı tomanbay osmanlı devleti'nin hakimiyetini kabul etmeyip üstelik osmanlı elçisini de öldürttü. bu hadiseler üzerine yavuz sultan selim mısır üzerine yürüdü.
  osmanlı ordusu geçilmez denilen sina çölünü geçti ve kahire önlerine geldi. yavuz tomanbay'ın sahip olduğunu bildiği için orduyu cepheden yaramayacağını düşünerek el-mukaddam dağını dolaşıp sabit topları etkisiz hale getirdi. ridaniye mevkiinde yapılan savaş osmanlı'ların zaferiyle sonuçlandı. fakat sadrazam sinan paşa şehit düştü ve tomanbay yakalanarak idam edildi.
  ... ece kscg