1. 1.
    reyhanlı ilçesine özgü, davul ve zurna ezgileri ile zengin motiflerle süslenmiş halay türü.
    1 ... nikimyirmikarakterli