1. 1.
    kompleks moleküllerin parçalanması suretiyle, bileşiği meydana getirebilecek başlangıç maddelerinin tespit edilmesini amaçlayan sentez yöntemi. Klasik reaksiyon mekanizmasının tersi olarak düşünülebilir. Kısaca ifade edilmek gerekirse; amacı, üründen yola çıkarak başlangıç maddelerinin belirlenmesidir.
    1 ... coincidental magic