1. 1.
  Sadece, zorunlu ve keyfî olmayan bir argümantasyonun varlığı insan özgürlüğüne anlam kazandırabilir. [Chaim Perelman]
  **
  Birbirleriyle çelişseler bile, bir çok şeyin aynı anda doğru olması mümkündür.
  [Umberto Eco]
  **
  Oysa, örneğin, salt aklın verisi diye nitelendirilen kavramın biraz incelenmesi, bunun çoğunlukla toplumun etkisiyle elde edilen kalıplar olduğunu gösterecektir.
  [Oğuz Atay]
  **
  Yukarıdan gelen bir ses, her iki yorumun da yaşayan Tanrı'nın sözü olduğu cevabını verdi.
  [Babil Talmudu, Erubin]
  **
  1 ... nardogan