1. 1.
  normalde;

  replik : Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz.
  diyalog : Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması.

  seklinde tanımlanan bu iki kavramın kimi zihinlerde;

  replik : Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması.
  diyalog : Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz.

  seklinde tanımlanmasından doğan karısıklıktır. x replikler baslığına diyalog giren, y diyaloglar baslığına replik giren zihinlerde bolca görülür.
  2 ... sosyoklon