1. 1.
    gereksiz kuruntularla halkı ayaklandırmaya çalışma çabaları
    ... hbugra