1. 1.
    Efe aydalın bir söylemi. Tecvidli okunur.
    ... alnini gunese seren adam