1. 1.
    tehlikeli bir olasiliktir. dağlara taşlara...
    ... erectof