1. 1.
    içi ışıklı model bir dünya var bizim evde.

    onun reisi bile değildir bön bakışına kurban olduğum.
    1 -1 ... noxeca