1. 1.
    türküyenin ekenomik zaferi karşısında dut yemiş bülbüle dönen laikçidir.
    1 ... golden oriole
  2. 2.
    gılişdarın isdifaa edmesi şard oldu.
    2 ... ultra beyaz turk