1. 1.
    Önümüzdeki perşembe gecesini cumaya bağlayan mübârek Recep ayının ilk cuma gecesinin tebrikidir. Bu gecede ve Recep ayı içerisinde oruç tutmak, nâfile ve kaza namazları kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an'ın anlamı üzerinde düşünmek, günah ve kusurlara samimi nedâmet hisleriyle tevbe ve istiğfâr etmek özellikle Yüce Allah'ın rahmetinden feyizlenmek için bir fırsattır. Bu ibâdetlerin şüphesiz sâir günlerde de asla ihmâl edilmemesi gerekir. Recep Ayı'nda okunması için Peygamberimiz (s.a.v) şu duâyı ümmetine öğretmiştir : ''Ey Allah'ımız ! Recep ve Şa'bân'ı mübârek eyle, Ramazân'a ulaştır.'' (Taberânî, Evsat IV., 189; Beyhâkî, Şuab, V, 348.) Bu vesileyle tüm müslümanların Regâib Kandilini kutluyorum, kandil gecesi ve üç ayların mânevî dünyâmızın şenlenmesine, zenginleşmesine vesile olmasını diliyorum.

    https://www.youtube.com/watch?v=S4ul8KZUcJM+
    4 ... ekremselcuk