1. 1.
    kristalize insülin de denen, kısa etkili olup (5-7 saat) damar içine uygulanabilen tek insülin ilacıdır.

    piyasa ismi humulin r'dir.
    1 -1 ... drygt