1. 1.
    kendi üzerine katlanarak derinliğine düşünme. düşüncenin belli bir nesne üzerine yoğunlaşması hali, kendine dönük düşünce.
    #6397517 :)