1. 1.
    Asrın liderine son imparatora hayran olmak demektir.kemalistlerin gizliden gizliye olduğudur.
    1 -1 ... verem eder geceler