1. 1.
  “Ben za­ten ka­dın er­kek eşit­li­ği­ne inan­mı­yo­rum.”
  Tay­yip Er­do­ğan / Ka­dın der­nek­le­ri ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da.

  “Bir ta­ne kız mı­dır, ka­dın mı­dır bi­le­mem.”
  Tay­yip Er­do­ğan / Dil­şat Ak­taş hak­kın­da.

  “Ka­dı­na şid­det abar­tı­lı­yor.”
  (Tay­yip Er­do­ğan / Son 7 yıl­da %1400 ar­tan ka­dın ci­na­yet­le­ri hak­kın­da.)

  “Yal­nız bı­ra­kı­lan ya da­vul­cu­ya ya zur­na­cı­ya.”
  Tay­yip Er­do­ğan / Mü­nev­ver Ka­ra­bu­lut ci­na­ye­ti hak­kın­da.

  “Be­nim be­de­nim, be­nim ka­ra­rım di­yen­ler fe­mi­nist.”
  Tay­yip Er­do­ğan / Kür­taj tar­tış­ma­la­rı hak­kın­da.

  “Kür­ta­jı bir ci­na­yet ola­rak gö­rü­yo­rum.”
  (Tay­yip Er­do­ğan / Kür­taj tar­tış­ma­la­rı hak­kın­da.)
  8 -3 ... otoriter faso kemalist
 2. 2.
  aslında öyle şeetmemek lazım.

  "seni saraylarda yaşatacağım" deyip bu vaadini gerçekleştirebilen bilinen tek erkek o.
  4 ... noxeca
 3. 3.
  bence 3 çocuk olayını tembihleyip kadınları kuluçka makinesi sanması hepsine bedel.
  3 -1 ... kafam bir milyon
 4. 4.
  kadın mı kız mı bir türlü bilemesi.
  1 -1 ... munir bey
 5. 5.
  istikbal göklerdedir.
  ... sipraleks