1. 0.
    Hüsn-ü zanda bulunmaktır.
    ... birmilyonyuro